Vertrouwenspersonen

De Koepelkerk in Arnhem wil graag een veilige plaats zijn voor iedereen. Dit is in een gebroken wereld helaas niet vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt ongewenst gedrag en misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over grenzen gaan, een te nadrukkelijke aanraking of andere ongewenste intimiteit. Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Dan kun je contact opnemen met één van de interne vertrouwenspersonen of met Het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties.

Interne vertrouwenspersonen

In de Koepelkerk zijn Mieke Hilvers en Helen Lock als interne vertrouwenspersonen aangesteld. De interne vertrouwenspersonen werken zelfstandig, zijn neutraal en gaan vertrouwelijk om met verkregen informatie.

Taken

De interne vertrouwenspersonen hebben een preventieve taak door aandacht te hebben voor signalen van seksueel misbruik in kerkelijke relaties en het bespreekbaar maken van (preventie van) seksueel misbruik en ongewenst gedrag binnen de Koepelkerk.

Daarnaast verzorgen de interne vertrouwenspersonen de eerste opvang bij klachten die betrekking hebben op seksueel misbruik binnen kerkelijke relaties. Met eerste opvang wordt bedoeld het bieden van een luisterend oor en het adviseren van de klager over het nemen dan wel afzien van verdere stappen. De interne vertrouwenspersoon vormt zich een beeld van de inhoud van de klacht en kan de klager adviseren over vervolgstappen. De vertrouwenspersoon kan desgewenst de klager in het vervolgtraject bijstaan. De interne vertrouwenspersoon is dat niet verplicht. De taak van de interne vertrouwenspersoon ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage. De interne vertrouwenspersoon doet niets zonder de klager hiervan op de hoogte te brengen. Als je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp kun je contact opnemen met:

Contact vertrouwenspersonen Koepelkerk

Mieke 06 51947490 | Mariëtte Flokstra | +31 6 23363031 | vertrouwenspersonen@koepelkerk.nl

Meldpunt Misbruik

Mocht je anoniem met iemand willen spreken over dit onderwerp dan kun je ook rechtstreeks bellen naar het Meldpunt Misbruik.

Op initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken is de Stichting Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties opgericht. De interne vertrouwenspersonen fungeren als contactpersoon voor Het Meldpunt. Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Contact Meldpunt Misbruik

www.meldpuntmisbruik.nl | info@meldpuntmisbruik.nl | + 31 6 810 801 17 (ma-vrij 9:00 – 17:00)