Gepubliceerd op 22-05-2015

Quintijn Tempelman

Quintijn is jongerenwerker in de Koepelkerk. Met veel passie en samen met anderen is hij verantwoordelijk voor het jeugdwerk.

Jongerenwerker sinds 2014

Quintijn Tempelman, een van onze gemeenteleden, is sinds mei 2014 jongerenwerker in de Koepelkerk. "Een baan waar ik ontzettend blij mee ben", aldus Quintijn. "Naast mijn werk in De Koepelkerk ben ik ook werkzaam als leidinggevende in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. In dit werk, maar vooral in de contacten die ik de afgelopen jaren met jongeren heb gehad, heb ik ontdekt hoe uniek ieder mens is en hoe belangrijk het is om je talenten te ontdekken en in te zetten. 

Enthousiasmeren en stimuleren

Ik ben iemand die er van houd om het beste bij mensen naar boven te halen, te enthousiasmeren en te stimuleren. Daarin vind ik het belangrijk dat mensen ontdekken dat ze waardevol zijn in Gods ogen. God heeft iedereen uniek en naar zijn beeld gemaakt. Dat is nogal wat. Ik ga graag naar dat unieke op zoek, vind het mooi om talenten bij jongeren te zien en wil een steentje bijdragen in het ontwikkelen en inzetten van talenten. Dit neem ik dan ook graag mee in het werken met jongeren." 

Contact Quintijn Tempelman

Noordelijke Parallelweg 73 | 6813 DB  Arnhem
026 785 02 68   | 06 155 233 41 | quintijn.tempelman@koepelkerk.nl | jongerenwerker@koepelkerk.nl