Gereformeerd vrijgemaakt

Verbonden met andere kerken in Nederland

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) worden gevormd door ruim 250 kerkelijke gemeenten, verspreid over Nederland. Zij weten zich met elkaar verbonden door het geloof in God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn Heilige Geest. Omdat we samen bij God en Jezus Christus horen, willen we ook bij elkaar horen. Die verbondenheid in geloof hebben we uitgesproken in onze belijdenissen. Verder hebben we deze verbondenheid vorm gegeven in kerkordelijke afspraken. Zij functioneert in tal van onderlinge contacten en gezamenlijke activiteiten. Geloven is meer dan de overtuiging dat God zich bekend maakt in de Bijbel. Essentieel voor het geloof is de liefde voor God en het vertrouwen, dat Hij als onze Vader in de hemel zijn weg gaat met zijn kinderen op aarde. Als leden van de kerkgemeenschap een gezamenlijke relatie met God en zo ook met elkaar. In de gemeenten helpen en stimuleren we elkaar in een levende verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom.

Luisteren naar God

We luisteren eerbiedig en zorgvuldig naar wat God in de bijbel te zeggen heeft. Dat blijkt steeds een goede boodschap te zijn, die mensen goed doet en die enthousiast maakt om er naar te leven. De GKv is een levende gemeenschap. Dat blijkt onder meer uit het werk dat de deputaatschappen doen. 

Naar de website van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.