Geloven

Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van dingen die je niet ziet. (Hebreëen 11:1). Zeker zijn van dingen die je niet ziet?  Erop vertrouwen dat God echt bestaat. En dat Hij zomaar in jouw leven kan inbreken. Wij geloven dat alles kan. Dat God almachtig is en dat Hij echt van jou houdt. Door de eeuwen heen hebben mensen onder woorden gebracht wat dit geloof inhoudt.

Contact over geloven

Wil je meer weten over hoe het geloof je leven kan veranderen?
Contactpersoon Alphacursus:  06 280 220 44

Geloven in de drie-eenheid

Wij geloven in God de Vader, in God de Zoon en in God de Heilige Geest. Wil je hier meer over weten? Lees verder!

Geloof in de Vader